ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടാൻ ചെയ്യേണ്ട അമലുകൾ New Islamic Speech – Sahal faizy Odakkali

New Islamic Speech – Sahal faizy Odakkali
Malayalam New Islamic Speech 2021

EAM സഹൽ ഫൈസി ഓടക്കാലി യുടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്നും

കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ക്ലാസുകൾക്കായി ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
https://youtube.com/playlist?list=PLL3SW5JrgUU0Gg2CWe61TELtNVyiHePES

വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന്
https://chat.whatsapp.com/HPzZVXU97yo11unfRycrdS

ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട്
https://chat.whatsapp.com/JaiaiKFGUFOIYkHzb80v1d

ഗ്രൂപ്പ് മൂന്ന്
https://chat.whatsapp.com/GN9lEi5Rn2eF2ZDHMniZY5

ഗ്രൂപ്പ് നാല്
https://chat.whatsapp.com/EL5ebGpjXmOC6B3mNaxoYK

ഗ്രൂപ്പ് അഞ്ച്
https://chat.whatsapp.com/IIC9r1OJs5z8exs3ZzMbbj

ഗ്രൂപ്പ് ആറ്
https://chat.whatsapp.com/DWALpDf0VC87ea4UzgfU4c

ഗ്രൂപ്പ് ഏഴ്
https://chat.whatsapp.com/JjRVUvCBZkZIsBIcUzcq1f
——————————————————

ദുആ വസിയത്തുകൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പിൽ ആയി മാത്രം അയക്കുക

———————————————————-
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്

Federal Bank
kuruppampadi Branch

A/C No
12910100168943

IFSC
FDRL0001291
———————————————————-

Leave a Comment

Share via
Copy link
Powered by Social Snap